Lớp chất lượng cao

  •  
    Giáo viên: 2 giáo viên mầm non, 1 giáo viên Tiếng Anh bản ngữ dạy theo giờ
    Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt