Lớp song ngữ

  •  
    Giáo viên: 1 giáo viên bản ngữ và 2 giáo viên Việt Nam
    Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt