Chương trình học


 • Trẻ được học theo chủ điểm của Bộ Giáo dục Việt Nam, kết hợp bổ sung một số chủ điểm thú vị áp

  dụng trong trường Mầm non ở các nước tiên tiến

  Chương trình học chú trọng đến phát triển đa dạng trí thông minh của trẻ :

  Trí thông minh Toán học

  Trí thông minh Ngôn ngữ

  Trí thông minh Âm nhạc

  Trí thông minh Vận động

  Trí thông minh Không gian

  Trí thông minh Giao tiếp

  Trí thông minh Nội tâm

  Trí thông minh Thiên nhiên

  - Kỹ năng sống được đào tạo dưới sự giám sát của các chuyên gia đến từ Công ty Đào tạo Kỹ năng

  sống POKI


  - Các môn ngoại khóa: âm nhạc, thể thao… được hướng dẫn bởi giáo viên có chuyên môn

  - Các chương trình biểu diễn, các hoạt động đặc biệt trong năm học được tổ chức thường xuyên