Các lớp học


 • Lớp chất lượng cao

  Giáo viên: 2 giáo viên mầm non, 1 giáo viên Tiếng Anh bản ngữ dạy theo giờ
  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt  Lớp song ngữ

  Giáo viên: 1 giáo viên bản ngữ và 2 giáo viên Việt Nam
  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh và Tiếng Việt


  Lớp quốc tế

  Giáo viên: 1 giáo viên bản ngữ và 2 giáo viên Việt Nam
  Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh