Nguyễn Thị Vân
Cách ứng xử khéo léo của người giáo viên là yếu tố góp phần quan trọng trong việc hình thành nhân cách trẻ, trẻ cần một  hình mẫu để noi theo, các tình huống sư phạm diễn ra đa dạng, phong phú, đòi hỏi người giáo viên phải linh hoạt, khéo léo. Với 5 năm trong nghề và bề dày kinh nghiệm, cô Nguyễn Thị Vân luôn làm tròn trọng trách của một người mẹ thứ hai đối với các con. Cô xem các bé như con của mình, nhẹ nhàng, tình cảm trong cách giải quyết các vấn đề. Chính lòng yêu nghề, yêu trẻ là động lực giúp cô gắn bó với trẻ mỗi ngày.