Bùi Thị Phương
Chuyên môn giỏi, phương pháp quản trẻ tốt, là thế mạnh của cô Phương. Trong nhiều năm làm việc tại trường, cô là tấm gương để đồng nghiệp trẻ học hỏi.