Nguyễn Thị Vĩnh Hà
Vĩnh Hà là cô giáo đang  phụ trách lớp mẫu giáo nhỡ, cô là cây văn nghệ nòng cốt của trường. Không chỉ dạy các con ngoan, chăm các con tốt, cô còn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động của trường. Trong công việc cô luôn hoàn thành  các nhiệm vụ được giao, đối với đồng nghiệp cô luôn chan hòa, cởi mở vì vậy cô luôn được mọi người tin yêu và quý mến.