Hotline: 024 6265 8899

Các hệ đào tạo

Hệ quốc tế

Hệ quốc tế

Trẻ được học với giáo viên nước ngoài cả ngày. Có giáo viên Việt Nam trợ giảng. Trẻ được học Tiếng Anh theo chương trình tiêu chuẩn Quốc tế.
Hệ song ngữ

Hệ song ngữ

Buổi sáng trẻ học tiếng Anh giáo viên nước ngoài. Buổi chiều trẻ học tiếng Việt với giáo viên Việt Nam. Trẻ được học Tiếng Anh theo chương trình tiêu chuẩn Quốc tế.
Hệ chất lượng cao

Hệ chất lượng cao

Trẻ được học 30 phút/ngày với giáo viên nước ngoài. 20 phút/ngày với giáo viên Việt Nam. Trẻ được học Tiếng Anh theo chương trình tiêu chuẩn Quốc tế.
X

Nhập thông tin đăng ký

X

Nhập thông tin đăng ký